Starając się o wszechstronny rozwój naszych podopiecznych oraz organizację ich czasu w placówce prowadzone są zajęcia dodatkowe takie jak:

Wszystkie zajęcia prowadzone są w ramach czesnego.

CR3A0469