Kadra

W placówce zatrudniamy szereg wyszkolonych pracowników, stale podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

Dyrekcja:

Jakub Mendry
nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

Nauczyciele:

Agata Szmelter

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

 

Natalia Dąbrowska

nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny, oligofrenopedagog

 

Milena Tytko

nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

Julia Siudowska

pedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta SI

Magdalena Gawrych

nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego i terapii pedagogicznej

 

Marzena Dudzic

nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z diagnozą pedagogiczną

 

Oksana Burachevskaia

nauczyciel języka angielskiego i włoskiego

Justyna Gawrońska

pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy

 

Magdalena Alichniewicz

pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

 

Paulina Golec

pedagog resocjalizacyjny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Terapeuci:

Alicja Betlejewska

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny, kynoterapeuta

 

Kamila Skibińska

neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny

 

Julia Szymańska

neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny

 

Dominika Ryłko

pedagog, psycholog terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Ada Ber-Nowak

pedagog, muzykoterapeuta

Joanna Andrzejewska

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, neurologopeda, terapeuta behawioralny

Marcelina Kochanowska

fizjoterapeuta

Joanna Świerczyńska

oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny

 

Maria Swatek

nauczyciel edukacji muzycznej, arteterapeuta

 

Agnieszka Lasota

terapeuta SI, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny, fizjoterapeuta

Asystenci nauczycieli:

Monika Mietła

Justyna Zielke

Anita Łazarz

Ewelina Gryń

pedagog

Pracownicy administracji i obsługi:

Alina Studzińska

 

Anna Boryczko

 

Magdalena Podemska

Sekretarz:

Kamil Maszudziński