Placówka zatrudnia szereg specjalistów, którzy wykwalifikowani są do prowadzenia terapii takich jak:

CR3A1572
CR3A0148